Kestävää huomista rakentamassa

Kestävän kehityksen vaatimukset vaikuttavat tulevaisuudessa suomalaiseen rakentamiseen ja asumiseen entistä vahvemmin.

Toimintamme yksi tärkeä kulmakivi on aina ollut ympäristön kunnioittaminen. Pienentääksemme tuotteidemme hiilijalanjälkeä niiden koko elinkaaren ajalta, otamme ympäristöasiat huomioon kaikessa mitä teemme.

Työskentelemme jatkuvasti entistä ekologisempien ratkaisujen löytämiseksi ja iloksemme voimme todeta onnistuneemme optimoimaan toimintamme tiettyjä osa-alueita jo täysin hiilineutraaleiksi. Tuotteidemme hiilijalanjälki pieneni 16,8 % vuosina 2014–2019. 

Ympäristösertifikaatin (ISO14001:2015) sekä laatusertifikaatin (ISO9001:2015) lisäksi tehtaallamme on käytössä kolmannen osapuolen eli Rakennustietosäätiö RTS:n verifioima ympäristötuotekortti, jolla seuraamme tuotteemme hiilijalanjäljen kehitystä. Julkaisemme myös vuosittain Ekotase-ympäristöraportin. Siinä esitellään käyttämämme raaka-aineet, tuotantopanokset ja kemikaalit sekä päästöt ja jätteet. Ekotaseessa arvioidaan myös toiminnan vaikutuksia ympäristölle.

Sertifikaatit ja ympäristötuotekortit »

Tuotteen koko elinkaari ympäristöä kunnioittaen

Huolelliset materiaalivalinnat, optimoitu valmistusprosessi ja moderni tuotekehitys ovat tärkeässä roolissa hiilijalanjälkemme pienentämisessä. Lisäksi minimoimme kuljetuksista syntyviä päästöjä sekä kiinnitämme huomiota kierrätettävyyteen niin raaka-aineiden kuin käyttöikänsä päähän tulleiden tuotteiden kohdalla.

Materiaalit

Ikkunoidemme päämateriaalina käytämme FSC / PEFC -sertifioitua puuta. Vuonna 2019 sertifioidun puun osuus oli 98 %. Tämä tekee ikkunoistamme huomattavasti ympäristöystävällisemmän kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa suositut muovi- ja metalli-ikkunat. Lasin kohdalla teemme läheistä yhteistyöstä valmistajien kanssa löytääksemme entistä energiatehokkaampia ratkaisuja. Käytämme vain Skandinaviassa vesivoimalla tuotettua alumiinia, jonka hiilijalanjälki on vain noin kolmannes Aasiassa ja Yhdysvalloissa kivihiilellä tuotettuun alumiiniin verrattuna.

Valmistus

Käytämme tehtaallaamme sertifioitua hiilineutraalia sähköä. Vuodesta 2021 alkaen kaikki käyttämämme sähkö on automaattisesti hiilineutraalia, sillä siirrymme käyttämään kaikissa tehtaissamme 100 % pohjoismaisella vesivoimalla tuotettua sähköä. Kaikki käytämämme maalit kuuluvat rakennusmateriaalien päästöluokituksessa parhaaseen M1-luokkaan ja maalaamon VOC-päästöistä laaditaan vuosittain VOC-päästölaskelma. Tuotteidemme valmistuksen yhteydessä syntyvät vaaralliset jätteet noutaa ja käsittelee Kierto Oy. Kaikki vaarallinen jäte ei ole aina vaarallista, sillä esimerkiksi musta jäteöljy päätyy edelleen jatkokäsittelyyn ja lopulta raaka-aineeksi. Tuotteidemme pakkauksissa käytetystä muovista syntyvän hiilijalanjäljen hyvitämme vuosittain.

Tuotekehitys

Teemme jatkuvaa työtä löytääksemme entistä ympäristöystävällisimpiä tuoteratkaisuja ja kehittämääksemme vuosikymmeniä kestäviä tuotteita.

Kuljetus

Tähtäimessämme on hiilineutraali logistiikka ja kuljetukset. Käytämme jo osittain hiilineutraaleja kuljetuksia ja jatkossa tavoitteenamme on hoitaa kaikki kuljetukset vastaavilla ilmastokompensoiduilla malleilla. Valmistamme tuotteemme omalla tehtaallamme Kannuksessa, mikä vähentää logistiikan määrää.

Tuotteen käyttö

Tuotteidemme käyttöikä hyvin huollettuna on jopa 50 vuotta ja niinpä niillä onkin suuri merkitys koko rakennuksen elinkaaren aikana tuotettuihin hiilidioksidipäästöihin. Kaikki PihlaPRO-ikkunat ja -ovet täyttävät U-arvovaatimuksen 1,0 W/m2K. Tuotevalikoimasta löytyy myös erittäin tehokkaasti lämpöä eristäviä ikkunavaihtoehtoja.

Kierrätys

PihlaPRO-ikkunoiden kierrätysaste on 99 prosenttia. Tuotteidemme valmistuksesta syntyvästä jätteestä, kuten alumiinista, lasista ja muovista kierrätämme lähes 100 %. Lasi on täysin maatumaton materiaali, joka ei kuulu kaatopaikalle. Ikkunoiden lasi voi päätyä kierrätyksen ja uusiolasia hyödyntävän valmistusprosessin jälkeen vaikkapa routaeristeeksi tai tien pohjamateriaaliksi. EU:n jätedirektiivin ja valtioneuvoston asetuksen mukaan vuodesta 2020 alkaen rakennus- ja purkujäte tulee toimittaa hyödynnettäväksi materiaalina tai energiana.


Ikkunoita Joutsenmerkki-kohteisiin

Rakennusteollisuuden asiakkaille pystymme myös tarjoamaan Joutsenmerkki-hyväksyttyjä ikkunoita. Joutsenmerkin kriteerit on laadittu tuotteen elinkaaren näkökulmasta. Näin taataan tuotteen ympäristöystävällisyys tuotteen valmistuksen, käytön ja jätehuollon osalta. Esimerkiksi ikkunoiden kohdalla lisävaatimuksia kohdistuu myös tuotteen energiatehokkuudelle ja materiaaleille.