Ikkunoita kestävän kehityksen kohteisiin

Kiinnostus ympäristö- ja terveysvaatimuksia kohtaan on kasvattanut kysyntää ympäristöystävällisiä tuotteita kohtaan rakennusalalla. PihlaPROn ikkunoilla ja ovilla ei ole Joutsenmerkkiä, mutta sen sijaan PihlaPRO:lla on mahdollisuus valmistaa kestävän kehityksen kohteisiin hyväksyttyjä ikkunoita ja ovia.

Havainnekuva Kalajoen Merenojan yhtenäiskoulu: Lukkaroinen Arkkitehdit Oy

Tavoitteena kestävä rakentaminen

Kestävän kehityksen vaatimukset vaikuttavat suomalaiseen rakentamiseen ja asumiseen entistä vahvemmin. Kiinnostus vastuullista rakentamista kohtaan kasvaakin jatkuvasti. Uudiskohde voi saada Joutsenmerkin, mikäli se täyttää sille vaaditut kriteerit rakentamisessa käytettyjen materiaalien osalta ja lisäksi rakennuksen sisäilma- sekä ympäristövaikutuksiin liittyvät vaatimukset täyttyvät.

Kriteerien tarkoituksena on varmistaa ympäristöystävällisyys talon valmistuksen, käytön ja kierrätyksen ajalta. Joutsenmerkityn rakennuksen ympäristövaikutus on siis vähäinen ja ympäristö otetaan huomioon koko rakennuksen valmistusprosessissa.

Joutsenmerkki on vapaaehtoinen pohjoismainen ympäristömerkintä, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä. Se on Suomen tunnetuin ympäristömerkki, joka kattaa yli 2000 tuotetta ja palvelua.

Kestävän kehityksen kohteisiin hyväksytty ikkuna

Vaikka PihlaPROn tuotteilla ei ole Joutsenmerkkiä, on meillä mahdollisuus valmistaa ikkunoita ja ovia, jotka ovat hyväksyttyjä kestävän kehityksen kohteisiin. Täten PihlaPROn ikkunat ja ovet sopivat kaikkiin kestävän kehityksen vaatimusten mukaisesti rakennettuihin kohteisiin.

Kestävän kehityksen kriteerein valmistettujen ikkunoiden ja ovien ilmastovaikutus on vähäinen pienen energiahävikin vuoksi. Lisäksi myös niiden ympäristökuormitus on pienempi tiukkojen raaka-aineen ja tuotantoprosessien ympäristövaatimusten takia.

PihlaPROn ikkunat ja ovet kestävän kehityksen kohteisiin:

  • Sertifioidun puun osuus tuotannossamme oli vuonna 2019 jo 98%.
  • Kestävän kehityksen kohteisiin toimitettujen ikkunoiden ja ovien valmistukseen käyttämämme alumiini on vähintään 40% kierrätettyä.
  • Kestävän kehityksen kohteisiin toimittamamme lasi ei sisällä nanopartikkeli-yhdisteitä.
  • Kestävän kehityksen asennuskohteissamme käytämme terveydellisesti parempaa eristysvaahtoa. Huomioimme muutenkin kemikaalien turvallisuuden.
  • Ikkunamme ja ovemme täyttävät asiaankuuluvat tuotesertifiointivaatimukset.

Näiden lisäksi, käytämme tehtaallamme sertifioitua hiilineutraalia sähköä ja ikkunoidemme kierrätysaste on 99 prosenttia. Tuotteidemme valmistuksesta syntyvästä jätteestä, kuten alumiinista, lasista ja muovista kierrätämme lähes 100 %. Pyrimme pienentämään tuotteidemme hiilijalanjälkeä niiden koko elinkaaren ajalta, joten otamme ympäristöasiat huomioon kaikessa mitä teemme.