Määrätietoisesti kestävää huomista rakentamassa

Toimintaamme ohjaa kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta. Laskemme tuotteillemme kolmannen osapuolen verifioiman ympäristövaikutuksista kertovan EPD-ympäristöselosteen.

Me PihlaPRO:lla autamme kumppaneitamme valmistamalla tuotteita, joiden avulla rakennusteollisuus onnistuu tavoitteessaan rakentaa hiilijalanjäljeltään matalia ja energiatehokkaita kohteita. Pienentääksemme toimintamme ja tuotteidemme hiilijalanjälkeä otamme ympäristöasiat huomioon kaikessa mitä teemme. Osana Pihla Group -konsernia olemme sitoutuneet toimintamalliin, joka pohjautuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Keskitymme ympäristövaikutusten pienentämiseen, hyvän työpaikan luomiseen ja vastuulliseen liiketoimintaan, joiden myötä voimme omalla toiminnallamme edistää parempaa ja kestävämpää tulevaisuutta kaikille.

Autamme kumppaneitamme saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet tuottamallamme luotettavalla ja mitatulla tiedolla tuotteidemme hiilijalanjäljestä koko elinkaaren ajalta

Kohti nettonollapäästöjä

Osana Pihla Groupia ja siten myös Inwidoa olemme sitoutuneet saavuttamaan nettonollapäästöt koko tuotantomme arvoketjussa vuoteen 2050 mennessä.

Lyhyen aikavälin tavoite
Sitoudumme vähentämään vuoden 2022 oman toimintamme
(Scope 1 & 2) kasvihuonekaasupäästöjä 42% vuoteen 2030 mennessä ja vähentämään arvoketjumme epäsuoria (Scope 3) kasvihuonekaasupäästöjä 25% samassa ajassa.

Pitkän aikavälin tavoite
Sitoudumme vähentämään vuoden 2022 oman toimintamme
(Scope 1 & 2) kasvihuonekaasupäästöjä 90% vuoteen 2050 mennessä ja vähentämään arvoketjumme epäsuoria (Scope 3) kasvihuonekaasupäästöjä 90% samassa ajassa.

Tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet

Inwidon tieteeseen perustuvat tavoitteet on hyväksytty Science Based Targets -aloitteen toimesta.

Science Based Targets -aloite (SBTi) on kumppanuus CDP:n, Yhdistyneiden kansakuntien, Global Compactin, World Resources Institute:n (WRI) ja Worldwide Fund for Nature:n(WWF) välillä. SBTi on kunnianhimoisin ilmastoaloite, joka pohjautuu tiedeyhteisön suosituksiin. Se hyväksyy mukaan vain yritykset, jotka ovat sitoutuneet tekemään oman osansa sen eteen, ettei ilmasto lämpenisi yli 1,5 astetta. 

Lisätietoja SBTi:stä on osoitteessa www.sciencebasedtargets.org

Oman toimintamme hiilidioksidipäästöt

Olemme mitanneet oman toimintamme CO²-päästöjä jo useamman vuoden ajan. Emoyhtiön osalta tavoitteemme oli jo puolitettu aiempien tavoitteiden mukaisesti vuosina 2021 ja 2022 CO² -lukujen ollessa 0,78 ja 0,68. Haastava markkinatilanne ja alhaisemmat yksikkömäärät edelliseen vuoteen verrattuna nostivat vuoden 2023 CO² lukua.  

 • vuonna 2019: 1,87 CO² ekv kg/yksikkö
 • vuonna 2020: 1,81 CO² ekv kg/yksikkö
 • vuonna 2021: 0,78 CO² ekv kg/yksikkö
 • vuonna 2022: 0,68 CO² ekv kg/yksikkö*
  *Scope 1 & 2
 • vuonna 2023: 1,05 CO² ekv kg/yksikkö*
  *Scope 1 & 2

Pienennämme ympäristövaikutuksia

Tavoitteemme on parantaa ympäristöarvojemme tuloksia 5 % vuosittain ja tavoittelemme mahdollisimman alhaisia hiilidioksidipäästöjä 2050 mennessä.

Olemme hyvä työpaikka

Tavoitteemme on olla alan paras työpaikka, jotta henkilöstömme voi tarjota asiakkaillemme parhaita tuotteita ja palveluita.

Liiketoimintamme on vastuullista

Tavoitteemme on kestävä kannattavuus, joka perustuu kestävää kehitystä tukeviin ratkaisuihin ja innovaatioihin.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Jotta tavoitteemme mahdollisimman matalista hiilidioksidipäästöistä vuoteen 2050 mennessä toteutuu, olemme osana Pihla Groupia päättäneet keskittyä seitsemään kestävän kehityksen tavoitteeseen. Näiden kautta sitoudumme muuttamaan liiketoimintatapojamme kestävämmän huomisen puolesta. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat kokoelma maailmanlaajuisia tavoitteita, jotka on suunniteltu paremman ja kestävämmän tulevaisuuden saavuttamiseksi kaikille.

7 tavoitetta, joihin olemme sitoutuneet:

 • Tavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointia
 • Tavoite 5: Sukupuolten tasa-arvo
 • Tavoite 7: Edullista ja puhdasta energiaa
 • Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
 • Tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt
 • Tavoite 12: Vastuullista kuluttamista
 • Tavoite 13: Ilmastotekoja

Pienennämme sertifioidusti toimintamme ympäristövaikutuksia

Tehtaallamme on ISO14001:2015 -ympäristösertifikaatti sekä ISO9001:2015 -laatusertifikaatti. Laskemme tuotteillemme myös EPD-ympäristöselosteen, jossa on esitettynä tuotteen ympäristövaikutukset sen koko elinkaaren ajalta.

Julkaisemme myös vuosittain Ekotase-ympäristöraportin. Siinä esitellään käyttämämme raaka-aineet, tuotantopanokset ja kemikaalit sekä päästöt ja jätteet. Ekotaseessa arvioidaan myös toiminnan vaikutuksia ympäristölle.

Lisäksi kierrätämme lähes 100 % tuotteidemme valmistuksesta ja työmaalla syntyvistä jätteistä. Käytämme vastuullisesti kasvatettua FSC / PEFC -sertifioitua puuta ja valmistamme siitä ensiluokkaisen energiatehokkaita tuotteita, joilla on pitkä elinkaari.

Kannamme tuottajavastuun pakkauksistamme ja meille myönnetty suomalainen Rinki-merkki viestii siitä. Osallistumme pakkauskierrätyksen yhteisiin kustannuksiin olemalla mukana tuottajien yhteisessä järjestelmässä.

Olemme hyvä työpaikka

Tavoitteenamme on olla alan paras työpaikka, jossa kaikilla on mukava tehdä töitä, yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä ja käytössään kattavat työterveyspalvelut. Me voimme hyvin, kun työntekijämme voivat hyvin. Lukuisat jopa vuosikymmeniä kestäneet työurat kertovat osaltaan siitä, että olemme oikealla tiellä.

Henkilökunnan jatkuva kehittäminen ja aktiivinen osallistaminen ovat tapojamme pitää kiinni osaavista tekijöistä, jotta voimme tarjota yhä laadukkaampia ja vastuullisempia tuotteita ja palveluita. Koulutamme ja valmennamme henkilökuntaamme jatkuvasti, koska arvostamme heitä ja heidän rautaista ammattitaitoaan.

Investoimme työturvallisuuteen, sillä asia on ensiarvoisen tärkeä niin meille kuin asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Haluamme, että asiakkaillamme on kanssamme turvallinen olo ja henkilöstömme voi luottaa siihen, että työn tekeminen on turvallista niin tehtailla, työmailla kuin toimistoillakin.

Liiketoimintamme on vastuullista

Kaikki päivittäinen toimintamme työnohjauksesta myyntiin nojaa yrityksen hyvän liiketoiminnan periaatteisiin ja eettiseen ohjeistoon, jota kaikkien työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden tulee noudattaa.

Huomioimme kaikessa toiminnassamme aina rakennuksen, asukkaiden, ympäristön, rakennusmääräysten vaatimukset parhaan kokonaisratkaisun tuottamiseksi. Vaadimme vastuullista toimintaa myös kaikilta toimittajiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme, ja siksi auditoimme säännöllisin väliajoin tavarantoimittajiamme.

Suomen Vahvimmat -sertifikaatin ansainneena yrityksenä luomme voimaa Suomen talouselämään nyt ja tulevaisuudessa. Ansaitsemamme Menestyjä-merkki on puolestaan laadun ja luotettavuuden tae. Luotettavana Kumppanina toimintamme on läpinäkyvää ja siitä saatavilla muita yrityksiä enemmän taustatietoja, jotka voivat vaikuttaa positiivisesti hankintapäätöksiin.