Pienennämme toimintamme ympäristövaikutuksia

PihlaPROn tuotteet tehdään luonnon raaka-aineita hyödyntäen – siksi haluamme teoillamme kunnioittaa ympäristöä. Pienentääksemme tuotteidemme hiilijalanjälkeä niiden koko elinkaaren ajalta, otamme ympäristöasiat huomioon kaikessa mitä teemme.

Näin minimoimme tuotteidemme ympäristövaikutukset

Alan markkinajohtajana asetamme korkeat standardit ympäristöasioille. Huolelliset materiaalivalinnat, optimoitu valmistusprosessi ja moderni tuotekehitys ovat tärkeässä roolissa hiilijalanjälkemme pienentämisessä. Lisäksi minimoimme kuljetuksista syntyviä päästöjä sekä kiinnitämme huomiota kierrätettävyyteen niin raaka-aineiden kuin käyttöikänsä päähän tulleiden tuotteiden kohdalla.

Toimintamme on ISO 14001 sertifioitua. ISO 14001 on tunnustetuin kansainvälinen ympäristöjärjestelmien standardi, jossa määritellään vaatimukset, joiden mukaan organisaatiomme on ennakoivasti tunnistettava ja ymmärrettävä toimintojensa, tuotteidensa ja palvelujensa ympäristönäkökohdat ja niihin liittyvät ympäristövaikutukset. Sertifikaatti on osoitus jo tehdystä työstämme ja halustamme sitoutua tekemään jatkossakin toimia ympäristövaikutuksien pienentämiseksi.

EPD-ympäristöselosteet osoittavat tuotteen hiilijalanjäljen koko elinkaaren ajalta

Olemme laskeneet jo osalle tuotteistamme EPD-ympäristöselosteen, jossa on esitettynä tuotteen ympäristövaikutukset koko sen elinkaaren ajalta, aina raaka-ainehankinnasta loppusijoitukseen saakka. EPD-ympäristöseloste on kolmannen osapuolen verifioima ja siinä esitetyt tiedot on tarkastettu ja todettu luotettavaksi ympäristötiedon lähteeksi. Tiedot esitetään EN 15804 + A2 & ISO 14025 & ISO 21930 standardien mukaisesti.

Esimerkiksi avattavalla PihlaPRO MSE1-A ikkunallamme päästöarvot ovat seuraavat:

  • GPW-fossil A1-A3 [kgCo2e / 1 m2] arvo: 74
  • GPW-fossil A1-A3 [kgCo2e / kg] arvo: 1.8

Puutuoteteollisuuden geneeriset MSE 1+2 päästöarvot ovat vastaavasti GPW-fossil A1-3: 90 [kgC02e / 1 m2] ja 2.1 [kgCo2e / kg]. Tuotteiden todellisten ympäristöselosteiden käyttö geneeristen EPD:iden sijaan voi tarjota tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa rakennuksen hiilijalanjäljen laskemiseksi. Tämä voi auttaa vähentämään rakennuksen hiilijalanjälkeä.

Materiaalit

Vastuulliset raaka-aineet ja tavarantoimittajat ovat tuotantoketjun alkuvaiheen tärkein tekijä kestävän kehityksen mukaisessa toiminnassamme. Kestävä kehitys on siis hankintastrategiamme keskeisimpiä periaatteita ja ohjaamme vaatimuksillamme sekä valinnoillamme toimittajiamme toimimaan ympäristötavoitteidemme mukaisesti. Vaadimme kaikkia toimittajia hyväksymään eettiset ohjeet ja valvomme toimittajia mm auditoimalla heitä. Edellytämme toimittajamme kehittämään EPD-kortit materiaaleilleen.

Käytämme kestävästi tuotettuja materiaaleja kuten vähähiilistä kierrätettyä alumiinia ja tuotannossa käyttämämme puu on 100% kestävästi tuotettua FSC / PEFC-sertifioitua alkuperää. Lisäksi pyrimme aktiivisesti parantamaan vähähiilisesti tuotettujen raaka-aineiden saatavuutta (esimerkiksi lasi) ja edistämään näiden käyttöä. Pyrimme vähentämään materiaalihukkaa seuraamalla sekä kehittämällä laatua ja mittamme esimerkiksi alumiinihävikkiä.

Toimme viimeisimpinä toimenpiteinä vähähiilisen kierrätetyn alumiinin vaihtoehdoksi tavallisen alumiinin rinnalle. Lanseerasimme myös puuikkunan, jonka vähäiset alumiiniosat ovat vähähiilistä, kierrätettyä alumiinia.

Valmistusprosessi

Käytämme tuotannossamme sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Tuotannossa käytettävät koneet ja laitteet tarkistetaan säännöllisesti ja niiden kunnosta pidetään huolta energiatehokkaan toiminnan takaamiseksi. Tehtaamme työlinjaston toiminta on huolellisesti optimoitua, jolloin koneita käytetään vain vaaditun ajan tuotannon ylläpitämiseksi. Maalaamon VOC-päästöistä laaditaan vuosittain VOC-päästölaskelma ja valtaosa tuotannossa käyttämistämme maaleista on M1-päästöluokiteltuja. Tehtaallamme on ISO 9001 -sertifikaatti, joka asettaa vaatimukset laadunhallintajärjestelmällemme, joka taas parantaa kykyämme toimittaa jatkuvasti tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät asiakas-, lakisääteiset ja lainsäädännölliset vaatimukset. 

Kierrätämme kaiken tuotannossa syntyvän vaarallisen jätteen yhteistyökumppaniemme kanssa, joista esimerkiksi musta jäteöljy päätyy jatkokäsittelyyn ja sitä kautta uusiokäyttöön raaka-aineena.

Tuotekehitys ja kuljetus

Työskentelemme aktiivisesti etsiessämme ratkaisuja tuotteidemme ympäristövaikutusten pienentämiseksi, sekä käyttöiän jatkamiseksi. Käytämme tuotteissamme pitkäikäisiä ja helposti huollettavia materiaaleja. Uudet innovaatiot lasitusratkaisujen energiatehokkuuden parantamiseksi, tuotteiden tiiveyden lisäämiseksi, valmistamisen tehostamiseksi ja kestävyyden kehittämiseksi. Kuuntelemme aktiivisesti asiakkaidemme tarpeita ja haluamme luoda yhdessä asiakkaidemme, sekä yhteistyökumppaniemme kanssa ympäristövaikutuksia pienentäviä ja kestävämpiä ratkaisuja.

Tuotteissa käytetyillä materiaaleilla ja materiaalien tuotantotavoilla on oleellinen vaikutus tuotteen hiilijalanjälkeen. Osalla tuotteistamme on EPD-ympäristöseloste, johon on koottu ja laskettu tuotteen ympäristövaikutukset koko tuotteen elinkaaren ajalta aina raaka-ainehankinnasta loppusijoitukseen saakka. EPD -ympäristöselosteet ovat kolmannen osapuolen verifioimia ja niissä esitetyt tiedot on tarkastettu ja todettu luotettavaksi ympäristötiedon lähteeksi.

Tavoitteenamme on saada käyttämämme logistiikan ja kuljetusten hiilijalanjälki mahdollisimman alhaiselle tasolle. Valitsemme kuljetusyhtiöiksi yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet vähentämään omia päästöjään ja kuljettavat jo nyt suuren osan toimituksista sähköllä ja uusiutuvilla polttoaineilla.

Tuotteiden käyttö

Valmistamiemme ikkunoiden ja ovien käyttöikä on hyvin huollettuna jopa 50 vuotta eli ikkunoilla ja ovilla on merkittävä vaikutus koko rakennuksen elinkaaren aikana tuotettuihin hiilidioksidipäästöihin. Myös vanhempiin valmistamiimme ikkunoihin ja oviin saa yhä alkuperäisiä varaosia, joilla tuotteita voi huoltaa ja kunnostaa vuosien saatossa käyttöiän jatkamiseksi. Laadukkaatkin tuotteet kaipaavat säännöllistä huolenpitoa, sillä ikkunat ja ovet altistuvat vuosien aikana mekaaniselle rasitukselle, joka ei ole estettävissä.

Tuotteillamme on markkinoiden kattavimmat takuut laadun takeena tuotteillemme. Kattavilla takuilla haluamme osoittaa, että valmistamamme ikkunat ja ovet todella kestävät aikaa. Oikein suoritetulla asennuksella on myös merkittävä rooli tuotteiden kestävyydessä, joten myönnämme kattavan takuun myös kauttamme saataville asennuksille. 

Varmista, että käytössäsi on ajankohtaisin tieto työsi tukena!

Kestävä kehitys ja nykyteknologia luovat uusia vaatimuksia myös ikkunoille. Arkkitehdeille ja muille suunnittelu- ja rakennusalan ammattilaisille suunnattu uutiskirjeemme pitää sinut ajan tasalla alan innovaatioista, BIM-objektien ja tuotekorttien päivityksistä sekä tulevista webinaareista.