Sertifikaatit

Täältä löydät PihlaPROlle myönnetyt sertifikaatit, kuten Kannuksen tehtaamme Ympäristöjärjestelmä- ja laatujärjestelmäsertifikaatit, ympäristöselosteet, sekä yrityksellemme myönnetyt muut sertifikaatit. Mikäli voimme auttaa sinua missä tahansa asiassa, otathan yhteyttä osaavaan henkilöstöömme!

Tehtaiden sertifikaatit

Tehtaillemme on myönnetty ISO 9001:2015 Laatujärjestelmäsertifikaatti sekä ISO 14001:2015 Ympäristöjärjestelmäsertifikaatti.

ISO 9001 -standardi asettaa vaatimukset laadunhallintajärjestelmällemme, joka parantaa kykyämme toimittaa jatkuvasti tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät asiakas-, lakisääteiset ja lainsäädännölliset vaatimukset. 

ISO 14001 on tunnustetuin kansainvälinen ympäristöjärjestelmien standardi, jossa määritellään vaatimukset, joiden mukaan organisaatiomme on ennakoivasti tunnistettava ja ymmärrettävä toimintojensa, tuotteidensa ja palvelujensa ympäristönäkökohdat ja niihin liittyvät ympäristövaikutukset. Sertifikaatti on osoitus jo tehdystä työstämme ja halustamme sitoutua tekemään jatkossakin toimia ympäristövaikutuksien pienentämiseksi.

EPD-ympäristöselosteet osoittavat tuotteen hiilijalanjäljen koko elinkaaren ajalta

Olemme laskeneet jo osalle tuotteistamme EPD-ympäristöselosteen, jossa on esitettynä tuotteen ympäristövaikutukset koko sen elinkaaren ajalta, aina raaka-ainehankinnasta loppusijoitukseen saakka. EPD-ympäristöseloste on kolmannen osapuolen verifioima ja siinä esitetyt tiedot on tarkastettu ja todettu luotettavaksi ympäristötiedon lähteeksi. Tiedot esitetään EN 15804 + A2 & ISO 14025 & ISO 21930 standardien mukaisesti.

Esimerkiksi avattavalla PihlaPRO MSE1-A ikkunallamme päästöarvot ovat seuraavat:

  • GPW-fossil A1-A3 [kgCo2e / 1 m2] arvo: 74
  • GPW-fossil A1-A3 [kgCo2e / kg] arvo: 1.8

Puutuoteteollisuuden geneeriset MSE 1+2 päästöarvot ovat vastaavasti GPW-fossil A1-3: 90 [kgC02e / 1 m2] ja 2.1 [kgCo2e / kg]. Tuotteiden todellisten ympäristöselosteiden käyttö geneeristen EPD:iden sijaan voi tarjota tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa rakennuksen hiilijalanjäljen laskemiseksi. Tämä voi auttaa vähentämään rakennuksen hiilijalanjälkeä.

EPD PihlaPRO MSE1-A
EPD PihlaPRO MEK-A
EPD PihlaPRO IOUA

Yrityksen sertifikaatit

Menestyjät

Pihla Group Oy on kestomenestyjä. Olemme kuuluneet viisi vuotta putkeen Menestyjiin ja olemme saaneet Kauppalehden myöntämän Kestomenestyjä-sertifikaatin.

Menestyjä-yritykset kuuluvat joukkoon, jonka talousanalytiikan ammattilainen on todennut suoriutuvan vertaisiaan paremmin. 2016–2023 Kestomenestyjä-yritysten joukkoon pääsee vuosittain vain noin 2 % suomalaisista osakeyhtiöistä!

Menestyjä-merkki on laadun ja luotettavuuden tae. Se kertoo yhdellä silmäyksellä, että yrityksessä osataan hoitaa hyvin niin asiakkaita, liiketoimintaa kuin henkilöstökin.

Suomen vahvimmat

Pihla Group Oy:lle on myönnetty Suomen Vahvimmat-sertifikaatti. Suomen Vahvimmat -sertifikaatin ansainnut yritys luo voimaa Suomen talouselämään nyt ja tulevaisuudessa.

Sertifikaatti on merkki yrityksen positiivisista taloudellisista tunnusluvuista, luottokelpoisuudesta, taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Sertifikaatti perustuu Suomen Asiakastiedon Rating Alfa -luottoluokitukseen.

Luotettava kumppani

PihlaPRO on ammattilaisten luotettava kumppani. Luotettavien Kumppaneiden toiminta on läpinäkyvää, joten niistä on  saatavilla muita yrityksiä enemmän taustatietoja, jotka voivat vaikuttaa positiivisesti hankintapäätöksiin.

Avainlippu ja
Suomalaisen Työn Liiton jäsen

Pihla Group Oy on Suomalaisen Työn Liiton jäsen. Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy.

PihlaPROn ikkunoille ja oville on myönnetty Avainlippu-merkki. Avainlippu-merkki voidaan myöntää Suomessa valmistetulle tuotteelle tai Suomessa tuotetulle palvelulle. Lisäksi tuotteen tai palvelun kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Keskimäärin Avainlippu-tuotteiden kotimaisuusaste on yli 80 prosenttia.

CE-merkintä

Pihlan ikkunat ja ovet ovat CE-merkittyjä. CE-merkintä on merkintä, jolla tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaa vakuuttaa, että tuote täyttää tuotetta koskevien EU:n direktiivien ja asetusten olennaiset vaatimukset.

PihlaPROn suoritustasoilmoitukset


Varmista, että käytössäsi on ajankohtaisin tieto työsi tukena!

Kestävä kehitys ja nykyteknologia luovat uusia vaatimuksia myös ikkunoille. Arkkitehdeille ja muille suunnittelu- ja rakennusalan ammattilaisille suunnattu uutiskirjeemme pitää sinut ajan tasalla alan innovaatioista, BIM-objektien ja tuotekorttien päivityksistä sekä tulevista webinaareista.