Kestävän kehityksen materiaalit

Tältä sivulta löydät PihlaPROn kestävän kehityksen materiaalit, kuten EPD -ympäristötuotekortit, sekä Kannuksen tehtaamme Ympäristöjärjestelmä- ja laatujärjestelmäsertifikaatit. Mikäli kaipaat lisätietoja tai voimme olla avuksesi missä tahansa asiassa, otathan yhteyttä osaavaan henkilöstöömme!

EPD-ympäristöselosteet osoittavat tuotteen hiilijalanjäljen koko elinkaaren ajalta

Olemme laskeneet jo osalle tuotteistamme EPD-ympäristöselosteen, jossa on esitettynä tuotteen ympäristövaikutukset koko sen elinkaaren ajalta, aina raaka-ainehankinnasta loppusijoitukseen saakka. EPD-ympäristöseloste on kolmannen osapuolen verifioima ja siinä esitetyt tiedot on tarkastettu ja todettu luotettavaksi ympäristötiedon lähteeksi. Tiedot esitetään EN 15804 + A2 & ISO 14025 & ISO 21930 standardien mukaisesti.

Esimerkiksi avattavalla PihlaPRO MSE1-A ikkunallamme päästöarvot ovat seuraavat:

  • GWP-fossil A1-A3 [kgCo2e / 1 m2] arvo: 74
  • GWP-fossil A1-A3 [kgCo2e / kg] arvo: 1.8

Puutuoteteollisuuden geneeriset MSE 1+2 päästöarvot ovat vastaavasti GWP-fossil A1-3: 90 [kgC02e / 1 m2] ja 2.1 [kgCo2e / kg]. Tuotteiden todellisten ympäristöselosteiden käyttö geneeristen EPD:iden sijaan voi tarjota tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa rakennuksen hiilijalanjäljen laskemiseksi. Tämä voi auttaa vähentämään rakennuksen hiilijalanjälkeä.

EPD PihlaPRO MSE1-A
EPD PihlaPRO MSE1-A PUU-PUU
EPD PihlaPRO MSE1-A ECO²
EPD PihlaPRO MEK-A
EPD PihlaPRO MEK-A ECO²
EPD PihlaPRO IOUA
EPD PihlaPRO IOUA ECO²

Tehtaiden sertifikaatit

ISO 9001:2015 Laatujärjestelmäsertifikaatti sekä ISO 14001:2015 Ympäristöjärjestelmäsertifikaatti

ISO 9001 -standardi asettaa vaatimukset laadunhallintajärjestelmällemme, joka parantaa kykyämme toimittaa jatkuvasti tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät asiakas-, lakisääteiset ja lainsäädännölliset vaatimukset. 

ISO 14001 on tunnustetuin kansainvälinen ympäristöjärjestelmien standardi, jossa määritellään vaatimukset, joiden mukaan organisaatiomme on ennakoivasti tunnistettava ja ymmärrettävä toimintojensa, tuotteidensa ja palvelujensa ympäristönäkökohdat ja niihin liittyvät ympäristövaikutukset. Sertifikaatti on osoitus jo tehdystä työstämme ja halustamme sitoutua tekemään jatkossakin toimia ympäristövaikutuksien pienentämiseksi.

Uusiutuvan energian alkuperätakuutodistus

Käytämme kaikissa tehtaissamme hiilineutraalia, 100 % pohjoismaisella vesi- ja tuulivoimalla tuotettua sähköä.