Ikkunoita Joutsenmerkki-kohteisiin

Kiinnostus ympäristö- ja terveysvaatimuksia kohtaan on kasvattanut kysyntää Joutsenmerkittyjä tuotteita kohtaan rakennusalalla. PihlaPROn ikkunoilla ja ovilla ei ole Joutsenmerkkiä, mutta sen sijaan PihlaPRO:lla on mahdollisuus valmistaa Joutsenmerkin kriteerein valmistettuja tuotteita.

Havainnekuva Kalajoen Merenojan yhtenäiskoulu: Lukkaroinen Arkkitehdit Oy

Tavoitteena kestävä rakentaminen

Kestävän kehityksen vaatimukset vaikuttavat suomalaiseen rakentamiseen ja asumiseen entistä vahvemmin. Kiinnostus Joutsenmerkittyä rakentamista kohtaan kasvaakin jatkuvasti. Uudiskohde voi saada Joutsenmerkin, mikäli se täyttää sille vaaditut kriteerit rakentamisessa käytettyjen materiaalien osalta ja lisäksi rakennuksen sisäilma- sekä ympäristövaikutuksiin liittyvät vaatimukset täyttyvät.

Kriteerien tarkoituksena on varmistaa ympäristöystävällisyys talon valmistuksen, käytön ja kierrätyksen ajalta. Joutsenmerkityn rakennuksen ympäristövaikutus on siis vähäinen ja ympäristö otetaan huomioon koko rakennuksen valmistusprosessissa.

Joutsenmerkki on vapaaehtoinen pohjoismainen ympäristömerkintä, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä. Se on Suomen tunnetuin ympäristömerkki, joka kattaa yli 2000 tuotetta ja palvelua.

Joutsenmerkki-kriteerein valmistettu ikkuna

Vaikka PihlaPROn tuotteilla ei ole Joutsenmerkkiä, on sillä mahdollisuus valmistaa ikkunoita ja ovia, jotka täyttävät Joutsenmerkin kriteerit. Täten PihlaPROn ikkunat ja ovet sopivat myös Joutsenmerkki-kohteisiin.

Joutsenmerkin kriteerit on laadittu tuotteen elinkaarinäkökulmasta. Joutsenmerkki-kriteerein valmistettujen ikkunoiden ja ovien ilmastovaikutus on vähäinen pienen energiahävikin vuoksi. Lisäksi myös niiden ympäristökuormitus on pienempi tiukkojen raaka-aineen ja tuotantoprosessien ympäristövaatimusten takia.

PihlaPRO pystyy täyttämään kaikki ikkunoita ja ovia koskevat Joutsenmerkki-kriteerit:

  • Hankkimamme puumateriaalin osuus on yli 70%. Pihla Groupin sertifioidun puun osuus oli vuonna 2019 jo 98%
  • Joutsenmerkki-kohteisiin toimitettujen tuotteiden valmistukseen käytetty alumiini on kriteereiden mukaisesti 40% kierrätettyä.
  • Joutsenmerkki-kohteisiin toimittamamme lasi ei sisällä nanopartikkeli-yhdisteitä.
  • Joutsenmerkin asennuskohteissamme käytämme terveydellisesti parempaa eristysvaahtoa. Huomioimme muutenkin kemikaalien turvallisuuden.
  • Joutsenmerkki-kohteisiin toimitetuilla ikkunoilla ja ovilla 10 vuoden takuu.
  • Ikkunamme ja ovemme täyttävät asiaankuuluvat tuotesertifiointivaatimukset.

Näiden lisäksi, käytämme tehtaallamme sertifioitua hiilineutraalia sähköä ja ikkunoidemme kierrätysaste on 99 prosenttia. Tuotteidemme valmistuksesta syntyvästä jätteestä, kuten alumiinista, lasista ja muovista kierrätämme lähes 100 %. Pyrimme pienentämään tuotteidemme hiilijalanjälkeä niiden koko elinkaaren ajalta, joten otamme ympäristöasiat huomioon kaikessa mitä teemme.

Lisätietoja Joutsenmerkistä osoitteessa www.joutsenmerkki.fi