Valo on kaunista

Moderni rakentaminen suosii yhä enemmän suuria ikkunoita asuintalorakentamisessa ja luonnonvaloa halutaankin tuoda sisätiloihin mahdollisimman paljon.

Lasiratkaisuilla onkin nykypäivänä korkeat tekniset vaatimukset. Uudis- ja saneerauskohteiden lasiratkaisuja ja tuotemäärityksiä suunniteltaessa tulisi huomioida ikkunoiden ja ovien energiatehokkuus, ääneneristävyys, sekä ennen kaikkea käyttöturvallisuus. Suurien ikkunoiden kohdalla tuleekin lähes poikkeuksetta käyttää turvalasia, mikä taas nostaa ikkunan puitepainoa. Ikkunan puitepaino ei saisi nousta liian korkeaksi, jotta sitä olisi turvallista käyttää. Tämän vuoksi suuremmat lasipinnat on turvallisempaa toteuttaa valiten kiinteä ikkuna avattavan ikkunan sijasta.

Suurien lasipintojen ohella kiinnostus ikkunoiden auringonsuojausta ja energiatehokkuutta kohtaan on noussut rakentajien ja suunnittelijoiden keskuudessa. Auringonsuojalasituksen avulla voidaan estää auringon säteilyenergian pääsy rakennuksen sisätiloihin ja siten estää kotia lämpenemästä helteillä. Auringonsuojalasi lisää myös energiatehokkuutta, sillä auringonsuojalasilla varustellulla ikkunalla on tavallista ikkunaa parempi lämmöneristys. Auringonsuojalasitusta suositellaankin erityisesti rakennuksen etelä- ja länsipuolen ikkunoihin.

Kuuluvuuden varmistaminen on myös tärkeää huomioida jo rakennusten suunnitteludokumenteissa, sillä nykyaikaiset energiatehokkaat rakennukset ja ikkunat sekä tiivis kaupunkirakentaminen vaimentavat mobiilisignaalia. Uuden sukupolven PihlaPRO Antennilasi on ratkaisu mobiiliverkon yhteysongelmiin sisätiloissa. Antennilasi mahdollistaa toimivat matkapuhelinyhteydet ja datasiirron sisätiloihin. Se toimii mobiilisignaalille reittinä rakennuksen seinän läpi. Antennilasi levittää signaalin ainutlaatuisen laajasti mahdollistaen kännykän ja muiden mobiililaitteiden toimivuuden missä tahansa huoneessa. Antennilasituksen käyttö onkin tällä hetkellä suuressa nousussa.

Lainsäädännön vaatimusten täyttäminen asettaa haasteita oikeiden lasiratkaisujen ja tuotteiden valinnalle suunnitteluvaiheessa. Alan asiantuntijana PihlaPRO opastaakin mielellään ammattilaisia oikeiden lasivalintojen valinnassa. PihlaPRO on ammattilaisen valinta.

Lisätietoja ikkunoiden teknisistä mahdollisuuksista saa PihlaPROn tekniseltä tuotepäälliköltä Hannu Koskelalta | hannu.koskela@pihlapro.fi